115 IRS IT officers empanelled as CIT

Spread the love

The Appointments Committee of the Cabinet has approved the empanelment of IRS officers for promotion to the grade of Commissioner of Income Tax in the Indian Revenue Service (Income Tax) for the panel years 2019 and 2020.

Panel for the year 2019 :

 1. A. Dhanaraj
 2. Albinus Tirkey
 3. A Tigga
 4. Kultej Singh
 5. DN Parakh
 6. Milind R. Chahure
 7. Sanjay Dhariwal
 8. Dharam Veer Singh
 9. Sujit Kumar
 10. Ajai Pratap Singh
 11. Monika Dhami
 12. Neelam Shukla
 13. Satyasai Rath
 14. P. Praveen Siddharth
 15. Susan Thomas
 16. A.S. Kumbhar
 17. Manish Sareen
 18. Sanjay Kumal Lal
 19. Shri Prakash Dubey
 20. Vijay Kumar Jaiswal
 21. Vijay Babu Vasanta
 22. Pradeep Kumar Meel
 23. Rajib Jain
 24. R. Clement Ramesh Kumar
 25. Deshmukh S. Vishwas Rao
 26. K. Shyam Prasad
 27. Kusum
 28. K. Meghnath Chouhan
 29. Mudavathu N. Murthy Naik
 30. Nirmal Jeet Singh
 31. Neeta Aggarwal
 32. Arindum Bhattachrjee
 33. Bangan Malikarjun Rao
 34. Naresh Kr. Neb
 35. KJ Kawade
 36. Vidya Ramachandran
 37. K Gopala Krishna
 38. Vinod Johri
 39. AS Shenoy
 40. B.P. Singh
 41. Raj Mehra
 42. Shanti Kr. Jain
 43. NM. Kane
 44. Achal Sharma
 45. MV. Rudran
 46. Sanjay Kr. Sinha

Panel for the year 2020:

 1. Sampoornanand
 2. Rajendera Prasad
 3. Dinabandhu Naskar
 4. Abhijit Kundu
 5. C.S. Anjaria
 6. Raju Lepcha
 7. R N Siddappaj
 8. Kalyan Nath
 9. Aloke Nag
 10. Sudipta Guha
 11. Ann Mary Baby
 12. Richa Gaharwar
 13. Rajkumar Ghosh
 14. Ajay Malik
 15. Guru Prasad BL
 16. Sanjay Punglia
 17. Amisha S. Gupta
 18. Chetan PS. Rao
 19. Shubhrata Verma
 20. Surabhi Sharma
 21. Saravanan Babu
 22. Rajendra Singh
 23. Rajinder Kaur
 24. Jivendeep Singh Kahlon
 25. Amariyoti Mazumdar
 26. Inoshi Sharma
 27. Ramapriya Raghavan
 28. Roopak Kumar
 29. Saroj Kumar Dubey
 30. A. Sundararajan
 31. Vivek Kumar Gupta
 32. Chabungbam Deepak Singh
 33. R. lavarasi
 34. Roy Jose V.
 35. Ekta Jain
 36. Shaija Rai
 37. Md. Atahar H. Chowdhury
 38. Javed Akhtar
 39. R K Sharma
 40. Sanjeev Kumar Yadav
 41. Sarita Kumari
 42. CV. Pavana Kumar
 43. M. Murali
 44. Nidhi Verma Singh
 45. Sanjiv Kaushal
 46. Kirtane Amol Bhimrao
 47. Nimesh Yadav
 48. Balasubramanian Jaya Ragavan
 49. G. Nantha Kumar
 50. Battula Bala Krishna
 51. Soumyajit Das Gupta
 52. Santosh Kumar
 53. S. Palani Kumar
 54. Binod Kumar
 55. Sanjay Mukherjee
 56. Rakhi Vimal
 57. Sucheta Chattopadhyay Roy
 58. Raytha Voruvuru
 59. Debasish Lahiri
 60. Yogesh Vishnu Kamat
 61. Satyendra Mohan Das
 62. Rahul Dhawan
 63. Deepak R Lakshmipathy
 64. Arun Kanti Sinha
 65. Vikas Keraba Suryanwanshi
 66. M. Rajan
 67. Mahesh Kr. Deoram Akhade
 68. Sumer Singh Meena
 69. Dr. Manjunath Karkihali

Non-empanelment of following 04 officers for promotion to the grade of Commissioner of Income Tax(CIT) as the DPC assessed them as Unfit for promotion against the panel years 2019 and 2020 :

 1. Waseem Arshad
 2. Dekhapal Syama Sudha
 3. LP Jain
 4. Rahul Kumar

Keeping the recommendations of the DPC in sealed cover in respect of following 20 officers :

 1. Pankaj Garg
 2. Doly Loyi
 3. Shaji P Jacob
 4. Vaddadi Appala Raju
 5. Sudhiranjan Senapati
 6. A Ravinder, Ratan Singh
 7. Sumitra G. Banerjee
 8. Vivek Batra
 9. Gobind Ram Singhal
 10. Kamlesh Kumar Tripathi
 11. Sanjay Tripathi
 12. Dinesh Singh
 13. Chander Sain Bharti
 14. Amit Nigam
 15. Ajay Kumar
 16. Partha Dam
 17. Kanunjna
 18. OP Kanther
 19. Atiq Ahmed
 20. Sallong Yaden

Deferring the cases of T N Prakash (Panel Year 2019) and Alka Singh (Panel Year 2020) in the absence of a clear vigilance clearance.