Tamil Nadu : 56 IAS officers promoted to higher grades

Spread the love

As many as 56 Indian Administrative Service (IAS) officers in Tamil Nadu have been promoted to higher grades.

IAS officers (1991 batch) promoted to Chief Secretary Grade :

 1. T K Ramachandran
 2. S Gopalakrishnan
 3. Ramesh Chand Meena
 4. N Muruganandam
 5. Chandrakant B Kamble
 6. Supriya Sahu
 7. Shambhu Kallolikar

IAS officers (1998 batch) promoted to Above Super Time Scale (Principal Secretary rank):

 1. C Vijayaraj Kumar
 2. Anandrao Vishnu Patil

IAS officers (2006 batch) promoted to Super Time Scale (Secretary rank) :

 1. Hanish Chhabra
 2. Ajay Yadav
 3. G Laxmi Priya
 4. S Jayandhi
 5. P Shankar
 6. K Vivekanandan
 7. A Gnanasekaran
 8. T S Rajasekar

IAS officers (2009 batch) promoted to Selection Grade (Special Secretary Rank) :

 1. Shilpa Prabhakar Satish
 2. N Venkatesh
 3. Sandeep Nanduri
 4. G K Arun Sundar Thayalan
 5. T G Vinay
 6. Kiran Gurrala
 7. T Anand
 8. S Malarvizhi
 9. S Suresh Kumar
 10. M Asia Mariam
 11. S Palanisamy
 12. Dr. S Prabhakar
 13. M Lakshmi
 14. R Gajalakshmi
 15. K S Kandasamy
 16. S Ganesh
 17. C Kathiravan
 18. J Innicent Divya
 19. P Ponniah
 20. M Vijayalakshmi
 21. K Rajamani

IAS officers (2013 batch) promoted to Junior Administrative Grade (Joint Secretary Rank) :

 1. Dr. T Prabhushankar
 2. Dr. A Arun Thamburaj
 3. Dr. Alby John Varghese
 4. B Gayathri Krishnan
 5. J Meghanatha Reddy
 6. Dr. S Vineeth
 7. S P Amrith
 8. Dr. J U Chandrakala
 9. Shreya P Singh
 10. P Ramana Saraswathi
 11. Dr. J Vijaya Rani

IAS officers (2018 batch) promoted to Senior Time Scale :

 1. L Madhubalan
 2. M Sivaguru Prabakaran
 3. Anand Mohan
 4. Nishant Krishna
 5. Dr. Monika Rana
 6. V Sivakrishnamurthy
 7. S Balachander