Justice Mukesh Kumar Rasikbhai Shah appointed as CJ of Patna High court

0


Justice Mukesh Kumar Rasikbhai Shah, Judge of the Gujarat High Court, has been appointed as Chief Justice of Patna High court.