36 IAS officers (1986 batch) empanelled as Secretary and equivalent level post

0


The Narendra Modi goverment on thursday has approved the empanelment of 36 IAS officers (1986 batch) for appointment to the posts of Secretary/Secretary equivalent level at the Centre. As many as 20 officers were empanelled to hold Secretary rank post whereas 16 were empanelled to hold Secretary equivalent level posts.

Officers empanelled as Secretary :

1. Ravi Mittal (BH)
2. Guruprasad Mohapatra (GJ)
3. P D vaghela (GJ)
4. Anil Kumar Khachi (HP)
5. Rajni Sekhri Sibal (HY)
6. Sanjeev Kaushal (HY)
7. Rakesh Kumar Gupta (JK)
8. Subhash Chandra (KN)
9. Vandita Sharma (KN)
10. Khastrapati Shivaji (MH)
11. Pramod Kumar Das (MP)
12. S P Singh Parihar (MP)
13. G V Venugopala Sarma (OR)
14. Utpal Kumar Singh (UD)
15. Alok Tandon (UP)
16. Umesh Sinha (UP)
17. Anshu Prakash (UT)
18. Sanjeev Nandan Sahai (UT)
19. R S Shukla (WB)
20. I.S.N Prasad (KN)

Officers empanelled as Secretary equivalent :

1. Atul Chaturvedi (AM)
2. Ravi Capoor (AM)
3. Sanjeeva Kumar (AM)
4. Alok Vardhan Chaturvedi (BH)
5. Sangeeta Singh (GJ)
6. Suresh Kumar (JK)
7. P H Kurian (KL)
8. Bijay Kumar (MH)
9. Jayashree Mukherjee (MH)
10. J Suresh Babu (MN)
11. Shambhu Singh (MN)
12. Yaduvendra Mathur (RJ)
13. Balvinder Singh Bhullar (UP)
14. Mukul Singhal (UP)
15. Manoj Kumar Parida (UT)
16. Satbir Bedi (UT)

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now